Voor Leidinggevenden en Managers Algemeen

Een training van 3 dagdelen

De training leert de deelnemers om van elk gesprek een kans te maken met impact op persoonlijke en vakmatige ontwikkeling.

De deelnemers ontvangen voorafgaande aan de training een ‘gereedschapskist’ die hen ondersteunt bij de mogelijkheid om van een gewoon gesprek een goed gesprek te maken. Tijdens de drie dagdelen worden de noodzakelijke vaardigheden intensief getraind.

Lees meer

 

Voor Managers van Professionals en Consultants

Een training van 3 dagdelen

Professionals en Consultants hebben bij de uitoefening van hun functie een grote mate van autonomie. Tijdens voortgangsgesprekken leggen zij verantwoording af over hun resultaten; kwaliteit, effectiviteit en efficiency. De verbinding tussen manager en professional kan onder spanning komen te staan.

De training ‘Het Goede Gesprek’ rust de managers toe in het effectief en bevredigend voeren van voortgangsgesprekken.

Lees meer

 

Voor Schoolleiders en Managers in het BO

Een training van 3 dagdelen

Leidinggevenden in het BO hebben in toenemende mate te maken met een veeleisende en kritische maatschappij. Ze ervaren bijvoorbeeld dat gezagsverhoudingen tussen ouders en school aan het veranderen zijn. Ook intern hebben zij in dit verband een coachende rol naar hun leerkrachten.

De training ‘Het Goede Gesprek’ rust de deelnemers toe in het effectief en bevredigend voeren van (lastige) gesprekken.

Lees meer

error: