Training: Het Goede Gesprek (HGG)

Een training van drie dagdelen voor leidinggevenden en managers

Aanleiding:

 • In veel organisaties is de vraag actueel op welke wijze de (voortgangs-) gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers effectiever en bevredigender kunnen plaatsvinden.
 • Men wil af van het ritueel, investeren in kwaliteit en kansen optimaal benutten.

Opbrengst van de training Het Goede Gesprek:

 • Kwalitatief in gesprek zijn met medewerkers opent de weg naar verbinding en synergie.
 • Door te werken op basis van de kenmerken van de dialoog ontstaat een gesprek met impact op persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. Het HGG kan kort zijn, in het moment en gefocust.
 • Het Goede Gesprek doet iets met je en wordt als betekenisvol ervaren.

Het programma:

 • Voor iedereen die kansen wil benutten om van een gewoon gesprek een goed gesprek te maken.
 • We starten met afstemming met de organisatie om aan te sluiten bij hun ontwikkelingen en bij de ervaringen van de deelnemers.
 • De deelnemers ontvangen voorafgaande aan de training digitaal de gereedschapskist. Met deze informatie kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de gesprekken met hun medewerkers. Er kan maatwerk geleverd worden en ontmoeting plaatsvinden.
 • Tijdens de drie dagdelen worden de noodzakelijke vaardigheden intensief getraind.
 • We werken met 2 trainers. Eén ervan kan tevens de rol van acteur op zich nemen.

Download brochure

Gereedschapskist voor Het Goede Gesprek

Hoe pak je het HGG aan?

a. Interventieniveaus:

 • Inhoud
 • Procedure
 • Interactie
 • Gevoel

a. Om in contact te blijven en regie te houden

b. De drie dimensies van invloed:

 • Ruimte geven
Jij
 • Ruimte nemen
Ik
 • Ruimte delen
Wij

b. Voor een goede balans in het gesprek en om assertief te zijn met behoud van de relatie

c. De valstrikken van de dramadriehoek

d. Aanspreken op gedrag en prestaties en het geven feed forward

e. LSD is oké, maar laat OMA thuis en neem ANNA mee.

Wat is er voor nodig?

a. Vertrouwen als fundament voor beoogde resultaten.

 • De vijf frustraties van Patrick Lencioni

c. Werken naar zelfsturing en eigenaarschap

d. De basis sturingsprincipes: Contact / Contract / Sturing

e. Sturen op bekwaamheid en bereidheid van de medewerker

Hoe werkt het?

a. Beperkende overtuigingen en irrationeel gedrag

b. Logische niveaus van denken: om onder de ijsberg te kijken en echte ontwikkeling in gang te zetten

c. De dialoog voor een lerende samenwerking

d. Universele behoeften van mensen (Deci en Ryan):

 • Autonomie
 • Verbinding
 • Competentie

e. Let op: Ons brein:

 • is ‘lui’ en gericht op energiebesparing
 • kan moeilijk omgaan met verschillen bij samenwerking
 • kan ons aanzetten tot: Vechten, Vluchten en beVriezen
error: