Klachtenprocedure

Wat mag de klant van ons verwachten?
Wij verplichten ons cursussen en trainingen aan te bieden die inhoudelijk van hoogstaand niveau zijn en waarbij de organisatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van punctualiteit.

Wat verstaan wij onder een klacht?
In het hierna gaande wordt onder een klacht een schriftelijke mededeling verstaan waarin wordt te kennen gegeven, waarom de klager meent te kort te zijn gedaan.

Waar moet een klacht worden ingediend? 
De directie van IJsselconsult
Burg. Dijckmeesterweg 21
7201 AJ Zutphen

Onze eerste reactie.
Binnen 4 werkdagen wordt een schriftelijk bericht van ontvangst gestuurd.

Binnen welke tijd delen wij ons standpunt over de klacht mee?
Binnen 3 weken; slagen wij daar niet in, dat wordt dit tijdig meegedeeld.
Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn ons standpunt dan wel mag worden verwacht.

Vertrouwelijk
Alle aan ons toegestuurde stukken worden vertrouwelijk behandeld.

Administratie
Alle geuite klachten alsmede onze reactie daarop worden minsten 5 jaar in ons archief bewaard.

De door ons voorgestelde oplossing
Wij zien een klacht als een mogelijkheid een hechte relatie met de ontevreden klant op te bouwen.
Daarom mag een genereuze oplossing van ons worden verwacht.

Beroepsmogelijkheid
Slagen partijen er niet in tot een bevredigende oplossing te komen, dan wordt een advies gevraagd aan een onafhankelijk, ter zake deskundig zijnde derde.
Wij leggen ons bij diens stellingname neer.
Op dit moment is deze derde Dr. K. Achterberg RA, Bosweg 2, 7083 AB Voorst (Oude IJsselstreek).

error: