Strategische beleidsvorming

Wij adviseren organisaties, instellingen en samenwerkingsorganen in het uitzetten van een
strategische koers.

Strategische beleidsvorming beslaat alle aspecten binnen de organisatie en vraagt om een integrale
aanpak. IJsselconsult adviseert en ondersteunt directies en managementteams hierbij.

Vraagstukken in de praktijk
Vraagstukken waarvoor we worden ingeschakeld zijn onder meer:

  • Hoe ontwikkelen we een gedragen identiteit voor onze organisatie?
  • Hoe ontwikkelen wij een realistische missie en visie voor onze organisatie?
  • Hoe stellen wij een strategisch plan op?
  • Hoe betrekken wij stakeholders bij de koersbepaling van onze organisatie?
  • Hoe kunnen wij organisatieveranderingen succesvol doorvoeren?
  • Hoe verbind ik het personeelsbeleid met het strategisch beleid van de organisatie?

Opbrengsten
Door de belangrijkste elementen van uw organisatie bij het proces van strategische beleidsvorming
te betrekken zijn de opbrengsten breed merkbaar:

  • Sturing en meer regie op veranderingen;
  • Meer sturing op de wijze waarop de uitvoerders de doelen realiseren;
  • Professionalisering van de organisatie;
  • Een gedegen monitoringsysteem.
error: