Portfolio

Portfolio

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 • Coaching van diverse leidinggevenden en professionals
Rijkswaterstaat
 • Coaching en training van leidinggevenden en medewerkers na conflicten binnen een tweetal dienstkringen
 • Teambuilding van professionals
 • Klankbord managementteam
Gemeente Arnhem
 • Individuele coaching van diverse leidinggevenden
 • Training adviesvaardigheden voor interne adviseurs
 • Teambuilding voor een van de M.T.’s
 • Training van 90 leidinggevenden in Resultaatverantwoordelijk Leidinggeven
Pro-Rail
 • Coaching van managers
 • Teambuilding van een M.T.
Hogeschool A
 • Advisering College van Bestuur
 • Training en opleiding van de directeuren van de faculteiten
Hogeschool B
 • Training Persoonlijk leiderschap voor Adviseurs
 • Training Persoonlijke Effectiviteit voor Personeelsfunctionarissen
 • Teamcoaching Back – Office
 • Individuele coaching
Hogeschool C
 • Advisering van het M.T. bij de ontwikkeling van de visie en de identiteit
 • Teamontwikkeling
 • Advisering bij de opmaat naar de accreditatie van de faculteit
 • Individuele coaching van leidinggevenden
In-pact adviesbureau
 • Begeleiding en advisering werkconferenties
 • Trainingen adviesvaardigheden
Katholieke Universiteit van Nijmegen
 • Begeleiden integratie van twee afdelingen

 

Rotatiedrukkerij
 • Invoeren en training van zelfsturende teams
Bovenschools Management
 • Professionalisering en teambuilding van het directeurenoverleg (24 directeuren)
Basisscholen
 • Training van de teams van een vijftal basisscholen in communicatie, samenwerking, waardengeoriënteerde communicatieve zelfsturing, omgaan met verschillen en omgaan met ouders
Ministerie van VROM
 • Organisatie ontwikkeling
 • Teambuilding
 • Management development
 • Individuele Coaching
Kamer van Koophandel
 • Individuele coaching
 • Workshop: Slim omgaan met beproevingen
Provicie Zuid Holland
 • Teamcoaching
 • Opleiding Projectmatig werken
 • Organisatie Ontwikkeling
 • Advisering van het M.T.
Hulpverleningsregio Haaglanden
 • Organisatie Ontwikkeling

 

Koninklijke Mosa B.V.
 • Team- en leiderschapsontwikkeling
Algemene Vereniging voor Schoolleiders
 • Bijdrage in programma Excellent Leiderschap
 • Workshop ‘Mini college 7 habits in three hours’
Landelijk Management Bureau voor Politie en Brandweer
 • Coaching

 

Kernteam
 • Teambuilding M.T.
 • Training en opleiding leidinggevenden en medewerkers
Openbaar Ministerie
 • Teamdagen klantgerichtheid
VtsPN
 • Teambuilding diverse Teams
 • Individuele Coaching Leidinggevenden
School voor Politie Leiderschap
 • Individuele coaching

 

Veiligheidsregio Kennemerland
 • Teamontwikkeling

 

Politieregio Kennermerland
 • Trainings- en cursusmateriaal van IJsselconsult op het intranet van het korps
 • Opleiding leidinggevenden Vreemdelingenpolitie
 • Opleiding en training van alle managementteams van de Districten en Divisies
 • Integrale opleiding van een tweetal Basisteams (160 medewerkers)
 • Opleiding en training van 120 leidinggevenden
 • Intervisie en teambuilding hoger management
 • Individuele coaching van diverse leidinggevenden
 • Vergroting zelfsturend en samenwerkend vermogen van diverse stafafdelingen
Politieregio Haaglanden
 • Begeleiding en training van het managementteam en de leidinggevenden van een stafbureau na een reorganisatie
 • Begeleiding en training van het managementteam van een van de executieve bureaus
 • Individuele coaching leidinggevenden
 • Begeleiding en training van het managementteam, de leidinggevenden en de (± 100) medewerkers van een tweetal stafbureaus
 • Training van een drietal afdelingen in het onderwerp ‘Bejegening’
Politieregio Gooi en Vechtstreek
 • Persoonlijke Management Coaching (P.M.C.)
 • Workshop ‘The 7 Habits in 3 hours’.
Politieregio Rotterdam-Rijnmond
 • Opleiding en training van alle ex. medewerkers en hun leidinggevenden van het District Centrum
 • Begeleiding en training van het managementteam van een Divisie
 • Advisering van een stuurgroep bij invoering van competentiemanagement
 • Opleiding en training van de leidinggevenden van een viertal Districten in Persoonlijk Leiderschap
Politieregio Flevoland
 • Themabijeenkomst voor het Regionaal Managementteam
 • Intervisie voor Leidinggevenden
Politieregio Noord-Holland-Noord
 • Advisering en begeleiding van een werkgroep in het kader van nieuw politieonderwijs
 • Begeleiding themabijeenkomst voor de leidinggevenden van een Divisie
 • Teamontwikkeling
Politieregio Limburg- Noord
 • Professionalisering Klantgerichtheid
 • Individuele coaching
Politieregio Gelderland-Midden
 • Organisatie Ontwikkeling
 • Teamcoaching
 • Advisering van het M.T.
Politieregio Brabant-Noord
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
error: