Onze visie en logo

Het Logo van IJsselconsult: ‘Vrijheid in verbondenheid’.

‘Vrijheid in verbondenheid’ is één van de leidende thema’s in ons werk als adviseur en coach.

Vrijheid duidt op mentale vrijheid, op innerlijke onafhankelijkheid en persoonlijke autonomie. Het betreft een competentie om eigen kwaliteiten optimaal in te kunnen zetten, om een eigen stijl te ontwikkelen en te worden wie je bent. Verder is mentale onafhankelijkheid een belangrijke verworvenheid bij persoonlijke effectiviteit. Het betreft de basis om met verwondering de realiteit te kunnen waarnemen, om oordelen op te schorten en indien nodig grenzen te kunnen stellen.

Innerlijke onafhankelijkheid van leidinggevenden en medewerkers is een kritische succesfactor voor een gezonde en duurzame verbinding in organisaties en teams.

Het logo is een ontwerp van de Zutphense kunstenaar Erik Verharen. Hij ontwierp het bij de start van ons bureau in 1990.

Het basislogo bestaat uit een drietal lijnen die naar het einde toe rood worden. Dit accent staat voor individuele kracht en kwaliteit.

De synergie van de afzonderlijke lijnen vormen daarnaast één geheel, een verbinding: het beeldmerk.

 

De afgelopen jaren hebben wij in de vaktijdschriften diverse artikelen op het gebied van Mens & Organisatie gepubliceerd.
Met deze artikelen geven wij u een inkijkje op onze visie op de diverse beschreven onderwerpen.
Mocht u geïnteresseerd zijn om over deze onderwerpen met ons te klankborden, dan vinden wij dit altijd inspirerend.

Klik HIER voor onze artikelen.

error: