Organisatie ontwikkeling

Onze visie
Organisatieontwikkeling is een methodiek voor het in samenhang ontwikkelen van medewerkers én organisatie. Bij organisatieontwikkeling gaat het om een integrale doorontwikkeling van strategie, structuur en cultuur.

Onze aanpak
Wij benaderen organisatieontwikkeling altijd vanuit de maatwerkgedachte en vullen die in samenwerking met de organisatie in. Wij hebben ruime ervaring in het managen en begeleiden van organisatieontwikkelingtrajecten. Onze consultants zijn professionele procesbegeleiders maar kunnen ook inhoudelijke bijdragen leveren.

Organisatieontwikkeling: management, teams en medewerkers

Het ontwikkelen van een organisatie kan zich op verschillende niveaus binnen het bedrijf afspelen: de organisatie als geheel, de teams en samenwerkingsverbanden binnen de  organisatie en de individuele medewerker. Voor een goede organisatieontwikkeling is het noodzakelijk de verbanden te kennen tussen deze drie niveaus, de knelpunten te analyseren en oplossingen in samenhang aan te dragen.

 

error: