Anderen over ons

In de auditrapportage van een van de Politieregio’s, opgesteld door het Kwaliteitsbureau Politie, wordt in het hoofdstuk over Leiderschap als ‘sterk punt’ expliciet beschreven dat:

‘ de op maat gemaakte projecten van IJsselconsult werken in sterke mate beïnvloedend met betrekking tot zelfsturing en persoonlijk leiderschap’.

Resultaatverantwoordelijk Leidinggeven

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Opdracht: Een project voor 90 leidinggevenden, in het kader van het M.D. Beleid.
Adviseurs: Drs. Jan Verhagen en Ben Roelvink
Betreft:  Evaluatie van de training door middel van een extern onderzoek onder leiding van Mr.
Drs. M.J. Ariëns.

Samenvatting van het onderzoek:

  • In het gehele traject stond ‘transfer’ centraal: oefenen in workshops en aandacht voor leereffecten en resultaten. De training richtte zich op het realiseren van meerwaarde door toepassing van het geleerde in de praktijk.
  • Het project was niet vrijblijvend.
  • De sfeer was plezierig, open en veilig. Er was veel interactie en deelnemers bespraken ‘echte’ onderwerpen met elkaar.
  • Er was sprake van maatwerk: het project werd toegesneden op specifieke cursusgroepen en individuele deelnemers.
  • De geïnterviewde deelnemers uitten veel waardering voor de bekwaamheid van de adviseurs.

“Best practice”

De Taakorganisatie Vreemdelingenzorg heeft het project dat IJsselconsult heeft uitgevoerd voor de Vreemdelingenpolitie van de Regio Kennemerland bij de leden Raad Hoofden Vreemdelingendienst neergelegd als “best practice”.
Het project betrof de advisering en de implementatie van een organisatiewijziging.

Uit de evaluaties van trainingen:

“Ik heb al vaak een dergelijke training gevolgd, maar er nog nooit direct zoveel winst voor de persoonlijke effectiviteit uit kunnen halen. Super!”

“Duidelijk en praktisch! En ook ontzettend interessant.”

“Een op maat gemaakte opleiding gegeven door een prettige docent, die iedere deelnemer in zijn waarde liet en toch een integere vorm van confrontaties niet schuwde.”

“Trainer is een meester in luisteren.’”

“Waardevol. De hele dag bezig. Geen minuut verveeld. Geen enkele keer gedacht, bah ik moet weer. Afwisseling. Aandacht voor iedereen.”

“Ik heb de dagen als erg intensief maar ook heel prettig ervaren. Er zaten voor mij veel leermomenten in. Ik zag altijd naar de dagen uit.”

“Het belangrijkste is eigenlijk de bewustwording dat ik voor een groot gedeelte zelf kan bepalen hoe ik reageer op gebeurtenissen in mijn leven. Dat ik geen slachtoffer hoef te zijn.”

“Als ik dan toch een belangrijk handvat moet noemen dan is dit voor mij het onderwerp “persoonlijk leiderschap”. Dat loopt nu als een rode draad door mijn functioneren.”

“Ik ben anders gaan kijken naar mijn eigen optreden en rol als chef. Ben hier bewuster mee bezig. Heeft geresulteerd in het afstoten van oneigenlijke werkzaamheden en krijg meer aandacht voor mijn sturende en coachende rol. Was even wennen maar voel me uiteindelijk wel prettiger in deze rol.”

error: