De afgelopen jaren hebben wij in de vaktijdschriften diverse artikelen op het gebied van
Mens & Organisatie gepubliceerd.
Met deze artikelen geven wij u een inkijkje op onze visie op de diverse beschreven
onderwerpen.
Mocht u geïnteresseerd zijn om over deze onderwerpen met ons te klankborden, dan vinden
wij dit altijd inspirerend.

De dialoog als succesfactor bij ‘Het Goede Gesprek’

Voor een goed gesprek is het kunnen voeren van de dialoog onontbeerlijk. In dit artikel uit het Tijdschrift voor Coaching wordt hier nader op ingegaan....

Download

Der Dialog als Erfolgsfactor

Het artikel “De dialoog als succesfactor bij ‘Het Goede Gesprek’“ is aangepast en gepubliceerd in een Duits vakblad voor coaches en heeft als titel meegekregen ‘Das 4B-Modell und der Dialog ...

Download

Verwerven van autonomie: Work in progress

Verwerven van autonomie: Work in progress...

Download

Vrijheid in verbondenheid

Het artikel ‘Verwerven van autonomie’ is aangepast en gepubliceerd in het Duitse vaktijdschrift voor coaches en heeft als titel meegekregen: ‘Vrijheid in verbondenheid’....

Download

De dialoog als kritische succesfactor in een lerende organisatie

De dialoog als kritische succesfactor in een lerende organisatie...

Download

Duurzaam verbeteren van medewerkerstevredenheid

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is bijna niet meer weg te denken uit de publieke sector. De vraag wat er speelt binnen de organisatie is van belang voor iedereen. Management, HRM, de or, e...

Download

Kritische succesfactoren voor een scorende en zelfbewuste or

Steeds weer blijkt dat het voor or’s niet eenvoudig is om op een bevredigende en effectieve wijze hun bestaansrecht te demonstreren. In dit artikel worden drie elementen uitgewerkt die het fundament...

Download

VluchtelingenWerk in dialoog met zijn achterban

or-vluchtelingenwerk-in-dialoog-met-zijn-achterban...

Download
error: