Ondernemingsraden

Medezeggenschap

Trainingen voor Ondernemingsraden

Onze Workshops en Trainingen

Download Brochure

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in het geven van trainingen aan Ondernemingsraden. Dit doen wij vanuit een rijke en inspirerende achtergrond.

Bijvoorbeeld als:

  • trainer en adviseur
  • O.R. lid bij een grote uitgeverij
  • schrijver van diverse publicaties
  • toezichthouder bij een Stichting
  • werkgever in de rol van bestuurder

Reacties van deelnemers:

  • Goede voorbereiding, trainer is flexibel maar verliest nooit het gewenste resultaat uit het oog.
  • Trainer is sterk in groepsprocessen.
  • We zijn als O.R. een hechter team geworden.
  • We kunnen concreet aan de slag met het geleerde.

O.R. als strategisch partner:

IJsselconsult reikt Ondernemingsraden een methode aan die maakt dat hun doelen
integraal worden meegenomen door de organisatie, d.w.z. directie en lijnchefs.

Binnen het model is het vrij eenvoudig om gemeenschappelijke doelen te realiseren
terwijl de verantwoordelijkheden helder, transparant en gescheiden blijven. Kortom een model dat
Ondernemingsraden in de gelegenheid stelt om pro-actief en bevredigend te sturen op zichtbare en merkbare
resultaten.

Programma op hoofdlijnen:
1. We beginnen met het einde voor ogen. Op welke missie ben je gericht als medezeggenschap.
2. Hoe realiseren ‘we’ (als medezeggenschap) die missie. Wat is de strategie en welke methode is hiertoe geschikt?
3. Welke zijn de belangrijkste inhoudelijke en organisatorische voorwaarden om de missie te realiseren?

Artikel:

error: