Intervisie

Intervisie

Bij intervisie leert u van en met collega’s. In een gestructureerd overleg bespreekt en verheldert u
werksituaties met als doel het op peil houden en verbeteren van uw functioneren als professional.

‘Vermenigvuldigen begint met delen.’

IJsselconsult heeft een meerjarige ervaring in het helpen opstarten, begeleiden en verankeren van intervisie.
In de auditrapportage van een van onze grote opdrachtgevers, opgesteld door een onafhankelijk kwaliteitsbureau,
wordt expliciet aangegeven dat onze:

“op maat aangeboden trainingen gebaseerd op intervisie binnen de afzonderlijke onderdelen, in sterke mate
beïnvloedend werken met betrekking tot zelfsturing en persoonlijk leiderschap”.

error: