Een conditio sine qua non voor een effectieve, plezierige, en lerende samenwerking.

Beproevingen maken mensen kribbig, verongelijkt en geïrriteerd. Dat kan in het verkeer, de publieke ruimte, het werk of privé, én het kan om het minste of geringste. Mobieltjes die tijdens een vergadering afgaan, mensen die hun afspraak niet nakomen, spullen die kwijt zijn, onheuse bejegening, enz.. Symbool voor deze beproevingen staat het dopje dat wéér niet op de tube van de tandpasta zit.

Ergernissen kunnen worden onderdrukt of uitgedrukt. Dikwijls afhankelijk van de omgeving waar iemand zich bevindt. Onderdrukken is niet gezond. Uitdrukken kán opluchten. Maar wat te zeggen van het vooruitzicht als beiden niet nodig zijn? En dat zonder fatalistisch of cynisch te worden. ‘Slim omgaan met beproevingen’ past binnen de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Maar ook in de ontwikkeling van teams. De ervaring heeft geleerd dat het de kracht van een vliegwieleffect kan hebben bij de transformatie naar een volgende fase.

Voordelen van het slim omgaan met beproevingen:

 • Je raakt minder snel geïrriteerd
 • Je hoeft geen stoom af te blazen
 • Bent minder tijd kwijt aan zaken die je ergeren
 • Kunt gebeurtenissen vrijer en met humor bezien
 • Geen negatieve beeldvorming
 • Cynisme heeft geen functie
 • Ontspannen focus op de inhoud
 • Persoonlijk leiderschap neemt toe
 • Coachings- en samenwerkingscompetenties komen beter tot hun recht
 • Energieslurpers verdwijnen
 • De dagen verlopen bevredigender

Aandachtspunten tijdens de workshop:

 • Functie van irritatie en frustratie
 • Belemmerende overtuigingen
 • Ontstaan van oordelen en emoties
 • De ruimte tussen stimulus en respons
 • Verschil als uitgangspunt
 • Een bestuurder wordt niet wagenziek
 • Herkennen en gebruiken van het ‘acceptatie- / ontkenningenknopje’
 • Het 90 seconden kwaadheidscircuit
 • Provocerende gedachten
 • Communicatieve zelfsturing
 • De rol van het team
  Handvatten voor het leerproces

Duur en werkwijze:
De workshop duurt 2.5 uur en wordt in overleg met de opdrachtgever gepland. De genoemde aandachtspunten zullen kort worden toegelicht en aan de hand van verschillende werkvormen worden geïllustreerd: filmpjes, korte oefeningen en casuïstiek. De deelnemers krijgen na afloop een handout om alles nog eens rustig door te nemen.

Docent:
De begeleiding is in handen van Ben Th.E. Roelvink; directeur IJsselconsult. Een bureau dat zich sinds 1990 richt op organisatieontwikkeling, training en coaching. De heer Roelvink heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie

error: