Leiderschap …met het paard als spiegel. Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat stelt hoge eisen aan de leidinggevenden. Zijn zij in staat om adequaat verbinding te maken, om grenzen te stellen, om sturing te geven en om een goede communicator te zijn? Eén van de belangrijkste hulpbronnen die hen bij de gestelde opdracht ter beschikking staat, is de persoon van de leidinggevende zelf. Staat hij in zijn kracht en ontwikkelt hij authenticiteit?

In deze workshop maken de deelnemers op een ontspannen wijze kennis met de mogelijkheden die paarden te bieden hebben op het gebied van persoonlijke effectiviteit en essentiële leidinggevende competenties.

Het vakblad ‘Managementteam’ deed een onderzoek naar het gebruik van paarden bij training en coaching. Hierin kwam naar voren dat paarden bij uitstek geschikt zijn om gedrag te spiegelen. De feedback die je krijgt is helder. ‘Paarden zijn geschikt voor het identificeren van rollen binnen een team en als interventie bij veranderprocessen. Een sessie met een paard geeft inzicht in de consequenties van het eigen handelen.’

Paarden zijn eerlijk en direct. Je merkt onmiddellijk of het paard je begrijpt, of je contact hebt en of je gedrag tot het juiste effect leidt. Deze feedback maakt je bewust van je eigen aandeel. Je leert om ander gedrag in te zetten als je niet de respons krijgt die je verwacht. Je leert je handelingsrepertoire uit te breiden en je ziet je effectiviteit direct toenemen.

Reactie van een deelnemer: ‘Paarden zijn net je medewerkers: Ze kijken je niet aan maar houden je wel in de gaten.’

Begeleiding: De begeleiding is in handen van Helga Meurs en Ben Roelvink van het adviesbureau IJsselconsult. Een bureau dat zich sinds 1990 richt op organisatieontwikkeling, training en coaching.

error: