(Oorspronkelijke titel: The seven habits of highly effective
people. Restoring the character ethic.)

Stephen R. Covey
Business Bibliotheek ISBN 90-254-0314-X

Over ontwikkelingsfasen van mensen, pro-actief handelen, sturen op waarden, vergroten van je invloed, time management en win-win interventies.

Citaat blz. 39 en 40: “Onafhankelijkheid is een belangrijke verworvenheid, maar het is niet de eindfase van een ontwikkelingsproces. (..) Onafhankelijk denken is niet erg zinvol in een wereld waarin alles met alles met elkaar samenhangt. Onafhankelijke mensen die niet volwassen genoeg zijn om te denken in termen van wederzijdse afhankelijkheid kunnen als individu wel goede prestaties leveren, maar zijn niet geschikt om in een team te werken en het zijn ook geen goede leiders. (..) Kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid is voorbehouden aan mensen die onafhankelijk zijn. Afhankelijke mensen kunnen dat niet. Ze hebben te weinig persoonlijkheid.”

error: