Over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties
Ingeborg Bosch
Uitgeverij L.J. Veen

Het boek gaat in op vijf afweermechanismen die we, onbewust, gebruiken. Deze mechanismen vormen als het ware de wikkels die we (onbewust) hebben omgedaan om ons als kind te beschermen tegen emotioneel pijnlijke ervaringen. Ze hadden destijds een bijzonder nuttige functie. Ze zorgden ervoor dat we met het gemis aan basale emotionele behoeften zo goed mogelijk konden overleven. Nu we volwassen zijn hoeven we de afweermechanismen niet meer te gebruiken. Ze hebben hun dienst gedaan; we hebben ze niet meer nodig. Het
communiceren met de wikkels er nog om maakt de communicatie alleen maar onnodig gecompliceerd, oftewel: ingewikkeld. En daarmee ineffectief en onbevredigend. Het is dus zaak ons van de wikkels te ontdoen, ons er vrijer van te maken; ons te ont-wikkelen.

Citaat blz. 43 en 75:
“Het doel is om het heden te kunnen beleven voor wat het werkelijk is., zonder de gevangene te zijn van illusies die ons steeds op het verkeerde been zetten, onze geest vertroebelen en ons emotioneel doen lijden.”

“Vervolgens heeft de volwassen mens een keuze. Of hij bijt zich vast in de illusie van de afweer, al dan niet ten koste van de anderen of hij stapt op het pad van het ontmaskeren van de illusies van het ego.”

error: