Ir Daniel D. Ofman
Servire ISBN 90-6325-426-1

Over ontwikkelingsfasen van mensen, pro-actief handelen, sturen op waarden, vergroten van je invloed, time management en win-win interventies.

Achterflap: “Bezieling en kwaliteit in organisaties is een pleidooi voor het scheppend vermogen in individuen en organisaties”. Het boek gaat onder meer uitgebreid in op het concept van de kernkwadranten

error: