Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door IJsselconsult. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont worden, zullen wij dat zo spoedig mogelijk corrigeren.

De foto’s die beschikbaar zijn op de website mogen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor promotionele of andere activiteiten. IJsselconsult heeft het gebruiksrecht op de foto’s. Wilt u één of meerdere foto’s naar buiten brengen neem dan contact met ons op.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of de informatie die ter beschikking is gesteld.

error: