Team-coaching

‘Wanneer je een schip wilt bouwen
breng dan niet alleen de mensen bij elkaar
om hout aan te slepen, 
werktekeningen te maken, 
taken te verdelen 
en opdrachten uit te voeren.

Maar benut ook het verlangen
en de vrijkomende energie
naar de eindeloze zee.’

Vrij naar: Antoine de Saint-Exupéry

Teams werken effectief wanneer het aanwezige potentieel maximaal wordt benut. Teamcoaching
vergroot het inzicht in de individuele kwaliteiten, bevordert de synergie en leidt tot toegenomen
vertrouwen. Ontwikkeling van individu en team gaan hand in hand.

Voor wie?
Alle teams die willen groeien door de kwaliteiten van de individuele leden voor een gezamenlijk doel in te zetten.
Voor een optimaal resultaat is het van belang dat de direct leidinggevende bereid is om actief deel te nemen
aan het coachingstraject.

Wat levert het op?
Het team werkt aan op voorhand afgesproken doelstellingen. Gedurende de coaching wordt het probleemoplossend vermogen van het team vergroot en ontwikkelt het team zich naar een hoger teamniveau. Dit groeiproces wordt ingevuld door gezamenlijk nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en gedragen afspraken te maken. De samenwerking is sterk verbeterd en leiding en medewerkers weten wat zij aan elkaar hebben. Bovendien is het team volwassen geworden; het beoogde teamniveau wordt structureel vastgehouden.

 

Vragen die kunnen dienen als startpunt bij teamcoaching zijn onder meer:

  • Hoe krijgen wij nieuw elan binnen ons team?
  • Hoe kunnen wij een open communicatiesfeer bevorderen?
  • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
  • Hoe krijgen wij ons team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?
  • Hoe krijgen wij de onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar?
  • Hoe maken wij optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
  • Hoe verbeteren wij de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?

Resultaat van team

coaching Resultaten van teamcoaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel.
Specifiek kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

  • Verbeterde communicatie, groter onderling vertrouwen en openheid, en meer enthousiasme in het team
  • Verheldering van doelen, zowel van individuele teamleden als van het gehele team
  • Verheldering van taakverdeling onder teamleden, op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt.
error: