Organisatiecoaching

De strategie en de structuur van de organisatie zijn belangrijk, maar de manier waarop mensen met elkaar samenwerken kan doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van de organisatie. De cultuur laat zich niet vastleggen in voorschriften of in blauwdrukken. Cultuur wordt gevormd door de ongeschreven regels en de onderliggende motieven en belangen van mensen.
IJsselconsult beziet de organisatie als een systeem dat bestaat uit verschillende, onderling verbonden subsystemen die samen één geheel vormen. Deze subsystemen zijn van elkaar afhankelijk en veroorzaken zichtbare en onzichtbare patronen. Samen met
leidinggevenden en medewerkers zoeken wij naar deze patronen, die in de organisatie bespreekbaar worden gemaakt en daardoor ook veranderbaar worden.

Kenmerken
Uw hele organisatie (of een organisatieonderdeel) gaat aan de slag Iedereen werkt aan de ambities. De organisatie wordt een lerende organisatie. Het probleemoplossend vermogen van leidinggevenden en van medewerkers wordt ‘werkendeweg’ vergroot.
De methodiek is coaching: persoonlijk, confronterend en vanuit reflectie op het hier en nu werken leidinggevenden en/of medewerkers direct aan nieuw gedrag om de ambities te realiseren. Bij grotere opdrachten wordt er vanuit diverse geledingen van de organisatie een stuurgroep samengesteld. De voortgang wordt regelmatig besproken.

 

 

error: