Individuele coaching (ook online)

Coaching van leidinggevenden en professionals.

Kenmerken van de coaching:
Op een ongecompliceerde en heldere wijze tot de kern komen.
Waar ligt de behoefte, wat is de vraag?
Tevens gaan we in op de belangen, posities en omgevingsfactoren die een rol spelen.
Samen wordt gekeken op welke wijze er effectief en bevredigend kan worden omgegaan met de uitdagingen die er liggen.
We onderzoeken wat werkt. Niet alleen over praten, maar ook doen. In de eigen praktijk worden al snel stappen gezet met de gemaakte voornemens.
Belangrijk is dat eigen identiteit wordt behouden en kernkwaliteiten worden benut. Oplossingen moeten goed voelen en realistisch zijn.
Praktische handvatten worden afgewisseld met het werken aan structurele oplossingen. We werken serieus en hard en er mag ook ontspanning en gezelligheid zijn.

 

 

Thema’s die in de coaching dikwijls aan de orde komen:

  • Persoonlijke effectiviteit en leiderschap
  • Leren reflecteren en grenzen stellen
  • Actief luisteren en het ontwikkelen van empathie
  • Geven en ontvangen van feedback
  • Vergroten van invloed en assertiviteit, met behoud van de relatie
  • Ontwikkelen van authenticiteit en congruentie
  • Dicht bij jezelf en ontspannen blijven
  • Voorkomen van en omgaan met stress
  • Ontwikkelen van autonomie en waardengeoriënteerdheid

 

Afspraken en kosten:
We beginnen met een kennismakingsgesprek. We gaan na wat de aard van de vraag is en of wij de overtuiging
hebben dat we aan de verwachting kunnen voldoen. We kunnen dan tevens nagaan of het op persoonlijk
niveau klikt. Na het kennismakingsgesprek maak je de keuze en ontvang je een offerte.
Een coachsessie duurt 1.5 uur. Gemiddeld aantal sessies: 5 tot 8.
De coaching kan zonder extra kosten plaatsvinden in een geschikte ruimte van de organisatie van de coachee
of in onze ruimtes in Zutphen.

 

Informatie of een afspraak maken:
IJsselconsult
Burg. Dijckmeesterweg 21
7201 AJ Zutphen
Tel.: 0575-542 417
E.: info@ijsselconsult.com
I.: www.ijsselconsult.com

Certificering NOBCO


IJsselconsult Training en Coaching is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en
onderschrijft de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de NOBCO.
Nederlandse Orde van Beroepscoaches.
Een Nobco Registercoach betekent een waarborg voor kwaliteit.
Als geregistreerd coach worden wij door de NOBCO getoetst op vakbekwaamheid. Voor het op niveau houden
hiervan volgen wij trainingen, workshops en intervisie. Wij zijn bij het coachen gehouden aan de ethische
gedragscode van de Nobco.

 

Locatie Bureau IJsselconsult


Locatie huurruimtes Dock


error: