Het artikel ‘Verwerven van autonomie’ is aangepast en gepubliceerd in het Duitse
vaktijdschrift voor coaches en heeft als titel meegekregen: ‘Vrijheid in verbondenheid’.

error: