Steeds weer blijkt dat het voor or’s niet eenvoudig is om op een bevredigende en effectieve wijze hun bestaansrecht te demonstreren. In dit artikel worden drie elementen uitgewerkt die het fundament vormen voor een zelfbewuste, sturende en waardetoevoegende or: de missie, de strategie en de onafhankelijke geest

error: