Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is bijna niet meer weg te denken uit de publieke sector. De vraag wat er speelt binnen de organisatie is van belang voor iedereen. Management, HRM, de or, en uiteindelijk ook de medewerker zelf gebruiken de resultaten van MTO’s voor beeldvorming én verbetertrajecten. Onder invloed van kwaliteitssystemen als INK en Balanced Scorecard fungeert het MTO dan ook al geruime tijd als een thermometer voor de tevredenheid van de medewerker. Met het meten van deze tevredenheid is inmiddels veel ervaring opgedaan. Lastiger is het doorgaans om een adequaat vervolg te geven op de beschikbaar gekomen onderzoeksresultaten. In dit artikel wordt ingegaan op een viertal kritische succesfactoren die de ingrediënten vormen voor een succesvolle interventiestrategie bij de verbetering van de medewerkerstevredenheid.

error: