Het artikel “De dialoog als succesfactor bij ‘Het Goede Gesprek’“ is aangepast en gepubliceerd in een Duits vakblad voor coaches en heeft als titel meegekregen

‘Das 4B-Modell und der Dialog als Erfolgsfactor für ein lernendes Team’…….

error: