Voor een goed gesprek is het kunnen voeren van de dialoog onontbeerlijk. In dit artikel uit het Tijdschrift voor Coaching wordt hier nader op ingegaan.

error: